AKTUALITY

Najít výraz

O onemocnění

Dědičné chronické onemocnění ledvin (ADTKD) je postupná ztráta jejich funkce, ke které dochází během života. Takto vyvolaná ztráta funkce ledvin nepostihuje množství produkované moče, ale postihuje filtrační schopnost ledvin. Ledviny jsou párový orgán, který zbavuje lidské tělo odpadních látek vylučováním do moče. Vzhledem k tomu, že plně funkční ledviny jsou schopné přefiltrovat mnohonásobně vyšší množství moče, než je denní potřeba, postupné snižování funkčnosti ledvin se řadu let nijak neprojeví. Pacienti s daným onemocněním často potřebují dialýzu nebo transplantaci ve věku 30 – 60 let.

První příznaky ADTKD

První známkou (příznakem) chronického dědičného onemocnění ledvin je vzrůstající kreatinin. Kreatinin je běžně měřitelná látka v krvi každého člověka.  V některých případech onemocnění ledvin může být mírný vzrůst hodnoty kreatininu naměřen už v dětství. Hodnota kreatininu v krvi pacientů s přibývajícím věkem pomalu vzrůstá. Rychlost růstu kreatininu se může u každého pacienta lišit.

U většiny typů tohoto onemocnění nefiltrují ledviny dostatečně kyselinu močovou a její hladina v krvi vzrůstá. Z důvodu vzrůstajícího množství kyseliny močové v krvi (urikémie) se může kyselina močová začít ukládat v kloubech a způsobovat dnu. Pro dnu jsou typické záněty kloubů především palců u nohou, kotníků, kolenou a loktů. Dnavý záchvat je velmi bolestivý a zasažené klouby jsou horké (zapálené). Ne každý s dědičným chronickým onemocněním ledvin má dnu (hyperurikémii), ale je to jeden z velmi častých příznaků. Dna obvykle začíná v ranném věku (-náctiletém). Přestože dna je poměrně časté onemocnění brzký věk nástupu je neobvyklý, varující, neboť obvykle se dna objevuje ve středním a pozdějším věku (kolem 40 let).  

Co je příčinou dědičného chronického onemocnění ledvin?

Dědičné chronické onemocnění ledvin způsobuje mutace (změna) v jednom z genů, které mají vztah ke správné funkci ledvin. Jedná se buď o gen zvaný UMOD, REN, MUC1 nebo SEC61A1. Každý z těchto genů je předlohou pro vytvoření proteinu, jehož správná funkce se podílí na správné funkci ledvin. Nejčastěji je onemocnění podmíněno změnou (mutací) buď v MUC1 nebo UMOD genu, což následně vede ke změně buď v proteinu mucin 1 (MUC1) nebo uromodulinu (UMOD), méně často v reninu (REN) nebo SEC61A.

Ačkoliv jsou funkce poškozených proteinů různé, všechny vedou k postupnému rozvoji onemocnění v důsledku ztráty funkce ledvin.

Pod jakými názvy je dědičné chronické onemocnění ledvin známé

Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1952, tedy dávno před možností číst (sekvenovat) strukturu DNA. Proto byla tato skupina onemocnění desítky let tříděna podle klinických projevů a příznaků pacientů. Teprve v posledních několika letech se definitivně ustálily názvy onemocnění podle genetické příčiny.

Současné názvy onemocnění

 • Onemocnění ledvin podmíněné mutací v MUC1 (ADTKD-MUC1)
 • Onemocnění ledvin podmíněné mutací v UMOD (ADTKD-UMOD)
 • Onemocnění ledvin podmíněné mutací v REN (ADTKD-REN)
 • Onemocnění ledvin podmíněné mutací v SEC61A (ADTKD-SEC61A1)

Starší názvy onemocnění

 • Autozomálně dominantní medulární cystické onemocnění ledvin (ADMCKD)
 • Familiární dnavé onemocnění ledvin 
 • Familiární dnavá nefropatie
 • Familiární hyperurikemická nefropatie
 • Familiární intersticiální nefropatie
 • Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie typu 1 a typu 2 (FJHN1 a FJHN2)
 • Familiární urátová nefropatie
 • Familiární s uromodulinem spojená nefropatie (FUAN)
 • Hyperurikemická nefropatie
 • Medulární cystické onemocnění ledvin typu 2 (MCKD2 & MCKD)
 • UMOD asociované ledvinné onemocnění (UAKD & UMAK)