AKTUALITY

Najít výraz

Dědičnost v rodině

U dědičného chronického onemocnění ledvin se jedná o tzv. autosomálně dominantní typ dědičnosti, což znamená, že pouze jedna kopie změněného (mutovaného) genu v každé buňce stačí pro rozvoj onemocnění. V naprosté většině případů má pacient nemocného jednoho z rodičů, po kterém onemocnění zdědí. Děti nemocných rodičů mají 50% pravděpodobnost, že dané onemocnění budou mít také. Popsaný typ dědičnosti je důvodem, proč je v postižených rodinách velmi často řada členů trpících dnou a chronickým selháním ledvin.

Jak časté je dědičně podmíněné chronické onemocnění ledvin?

Dědičně podmíněné chronické onemocnění ledvin spadá do kategorie tzv. vzácných onemocnění a tvoří přibližně 1% ze všech ledvinných onemocnění.

V České republice trpí dědičným chronickým onemocněním ledvin přibližně 1 člověk ze 100 000 lidí.