AKTUALITY

Najít výraz

O nás

V rámci řešení problematiky dědičných chronických onemocnění ledvin se spojili lékaři z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a vědci z  laboratoře pro výzkum vzácných onemocnění na Karlově Univerzitě v Praze.

Spolupracující lékaři z IKEM pod vedením prof. Viklického jsou špičkovými odborníky v diagnostice a léčbě ledvinných onemocnění a transplantacích ledvin.

Vědecká skupina Prof. Kmocha (ve spolupráci se skupinou Prof. Anthony J. Bleyera ze Severní Karolíny) se dlouhodobě věnuje odhalování příčin chronického onemocnění ledvin, studiu daného onemocnění a hledání léčebných postupů. Do dnešních dní jako první našla vědecká skupina prof. Kmocha 4 geny (UMOD, REN, MUC1 a SEC61A1), jejichž změna vede k rozvoji dědičného chronického onemocnění ledvin. 

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc

Stanislav KmochVede řadu projektů zaměřených na objasnění genetických příčin vzácných onemocnění. Jedním takovým projektem je hledání genetických příčin a biologických mechanismů zodpovědných za rozvoj dědičného chronického onemocnění ledvin. Tento projekt vede již více než 20 let na Ústavu dědičných metabolických poruch na 1. lékařské fakultě a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Jako první identifikoval 4 z 5 dosud známých kauzálních genů pro ADTKD. Dále je vedoucím Národního centra lékařské genomiky (http://ncmg.cz/) a v součastnosti vede program Vývoje léčebných a diagnostických postupů ve vědeckém centru BIOCEV.

Mgr. Martina Živná, Ph.D.

Martina ŽivnáJe déle než 15 let součástí týmu prof. Kmocha zabývajícího se hledáním příčin a objasněním biologických mechanismů zodpovědných za vznik a rozvoj dědičného chronického onemocnění ledvin na Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Kromě toho, že se podílí na identifikaci a  funkční charakterizaci všech dosud známých kauzálních genů pro ADTKD je také součástí diagnostického procesu v případech ADTKD podmíněných mutací v MUC1.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Ondřej ViklickýJe lékařem se specializací na nefrologii. Od roku 1991 pracuje v Institutut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, kde je v současnosti přednostou Transplantcentra, přednostou Kliniky nefrologie a vedoucím Transplantační laboratoře. Je místopředsedou České nefrologické společnosti. Hlavním tématem jeho výzkumné činnosti je problematika transplantací ledvin se zaměřením na molekulární patologii a transkriptomiku a recentně výzkum transplantační tolerance. Dále se podílí na řadě klinických a experimentálních studií souvisejících s různými typy ledvinných onemocnění.

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.

Silvie Rajnochová BloudíčkováJe lékařkou se specializací na nefrologii. Od roku 2007 pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. V současnosti je vedoucí Nefrologické a předtransplantační ambulance v IKEM. Koordinuje, vyšetřuje a hodnotí zařazování pacientů s chronickým či akutním selháním ledvin na seznam pacientů čekajících na transplantaci ledvin.

Ing. Petr Vyleťal, Ph.D.

Petr VyleťalJe déle než 15 let součástí týmu prof. Kmocha zabývajícího se hledáním příčin a objasněním biologických mechanismů zodpovědných za vznik a rozvoj dědičného chronického onemocnění ledvin na Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Kromě toho, že se podílí na identifikaci a  funkční charakterizaci všech dosud známých kauzálních genů pro ADTKD je také součástí diagnostického procesu v případech ADTKD podmíněných mutací v UMOD.

Zajímá-li Vás více, podívejte se na tyto webové stránky: